Kontakt

Biuro Handlowe, korespondencja, dostawy

Grupa Mikan
81-340 Gdynia , ul. A.RYBICKIEGO 8
info@mymilord.pl
795 915 999

www.mymilord.pl

www.wielokorek.pl

www.alkoholereklamowe.pl


-//-

Siedziba
Mikan Michał Błaszczyk, 81-573 Gdynia, Źródło Marii 41 a
NIP: 5861368046 

www.grupamikan.pl
info@grupamikan.pl


-//-